Klasa 7

Drodzy Uczniowie/Rodzice

Na ostatnich zajęciach (16 września) pracowaliśmy z mapami w ramach zajęć z geografii. Definiowaliśmy pojęcia, uczyliśmy się podziału map i odeczytywania podstawowych informacji z mapy fizycznej i administracyjnej Europy i Polski. 

Zadanie domowe:

-zdefiniować (pisemnie) długość i szerokość geograficzną i jak się je określa,

-dokończyć mapę administracyjną Polski (wpisać nazwy wszytkich województw),

-przeczytać notatkę z lekcji i informacje na kartkach,

-nauczyć się piosenki po polsku (wybór pozostawiam uczniom, nie może to jednak być piosenka z wulgaryzmami lub obraźliwa) do końca września.

Plan zajęć na wrzesień:

-09/23 język polski (praca z podręcznikami),

09/30 historia (praca na portalu historycznym).

Uczniowe zawsze powinni mieć ze sobą podręczniki do języka polskiego!

Pozdrawiam i do zobaczenia w sobotę.

Agnieszka Zielinska