Opłaty & Ceny Podręczników

oplaty

Opłaty za szkołę w roku szkolnym 2017/2018:

  • $600 za 1 Dziecko na rok
  • $900 za 2 Dzieci na rok
  • $1150 za 3 Dzieci i więcej na rok

 

Płatność za naukę w szkole może być rozłożona maksymalnie na dwie raty. 

  • 1. rata – 30 września 2017 r.  (50% opłaty)
  • 2. rata – 30 stycznia 2018 r.   (50% opłaty)

Podczas roku szkolnego, kazda rodzina zobowiazana bedzie do przygotowania jednego pikniku oraz odpracowania 10 godzin na rzecz szkoly.

$150 depozyt za 10 godzin pracy spolecznej oraz $150 godzin depozyt za regularny piknik beda pobrane na poczatku roku szkolnego. Obydwa depozyty zwrocone zostana rodzinom zaraz po wywiazaniu sie z powierzonych im zadan. Jezeli rodzina zdecyduje sie nie wykonywac ani pracy spolecznej, ani partycypowac w pikniku, oba depozyty zostana zdeponowane na konto szkoly.


Rodziny z trudną sytuacją finansową prosimy o kontakt z dyrekcją.


 CENY PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2017/2018

Cena za komplet:                  KLASA 6 i 7                     $40/$42

 

Cena za komplet:                  KLASA 5                      $39

 

Cena za komplet:                   KLASA 4                   $48

 

Cena za komplet:                   KLASA 3     $41

 

Cena za komplet:                   KLASA 2                   $44

 

Cena za komplet:                     KLASA 1          $44

 

Cena za komplet:                   ZEROWKA   $44

 

Cena za komplet zeszytów ćwiczeń dla 4-latków:       $34