Klasa 4

12.11.2017

Drodzy rodzice!

Tematem zajęć była legenda „Czarcia łapa”.

Na początku zajęć uczniowie opowiadali mi o swoich wrażeniach z filmu „Za niebieskimi drzwiami”. Potem czytaliśmy zadaną czytankę na ocenę i sprawdziliśmy ćwiczenia gramatyczne z pracy domowej.

Temat lekcji wprowadziliśmy krótkim filmikiem o Lublinie i jego zabytkach oraz tekstem o Lublinie ze str. 43 w czytance. Odpowiadaliśmy również na pytania dotyczące obejrzanego filmiku i przeczytanego tekstu w formie quizu.

Po opisaniu ilustracji do legendy na stronie 38 i wyjaśnieniu wyrazów ze słowniczka ze str. 40 w czytance, przeczytaliśmy legendę „Czarcia łapa” ze str. 40. Następnie odpowiadaliśmy na pytania do czytanki na str. 40 i zrobiliśmy zadania 2 i 3 ze str. 41.

Od godziny 13:00 mieliśmy próbę śpiewania kolęd w ramach przygotowania do jasełek.

 Praca domowa na 18 listopada:

– Nauczyć się czytać czytankę „Czarcia łapa” ze str. 39

– Przygotować się do dyktanda, zad. 3 (2) str. 42 w czytance.

– Zrobić zadanie 1 na stronie 42 w czytance.

– Nauczyć się kolęd, które będziemy śpiewać podczas jasełek. Lista kolęd w załączniku.Spis kolęd

 

Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia

Marzena Griffith

21.10.2017

Drodzy rodzice!

Tematem dzisiejszych zajęć była legenda „O poznańskich Koziołkach”.

Zaraz po apelu mieliśmy próbę tańców na występ dożynkowy.

Na początku zajęć sprawdziliśmy pracę domową. Czytaliśmy zadaną czytankę na ocenę. Sprawdziliśmy ćwiczenia z czytanki i książki ćwiczeń.

Temat lekcji wprowadziłam pokazem slajdów i krótkim filmikiem o Poznaniu. Przeczytaliśmy tekst o Poznaniu z strony 37 z czytanki i odpowiadaliśmy na pytania dotyczące tekstu o Poznaniu i wiadomości z poprzedniej lekcji w formie zabawy kółko i krzyżyk.

Po wyjaśnieniu wyrazów ze słowniczka ze str. 34 w czytance, przeczytaliśmy legendę „O poznańskich Koziołkach” ze str. 33. Następnie odpowiadaliśmy na pytania do czytanki na str.34 i zrobiliśmy ćwiczenie 2, 3, 4 ze str. 34, 35.

Potem robiliśmy ćwiczenia gramatyczne w ćwiczeniach ze str. 28.

Praca domowa na 11 listopada:

Zrobić ćwiczenia 3 – 6 z książki ćwiczeń ze str. 29, 30

– Nauczyć się czytać czytankę „O poznańskich Koziołkach” ze str. 33

– Przygotować się do dyktanda, zad. 3 (2) str. 36 w czytance.

– Zrobić zadanie 1 na stronie 36 w czytance.

Ważne daty:

– W sobotę 28-go października: występ dzieci planowany jest od godziny 12:15 do godziny 13:00. Dzieci spotykają się o godzinie 11:45 w salach szkolnych, gdzie przebiorą się w stroje. 

– W niedzielę 29-tego października: występ dzieci odbędzie się po mszy, która rozpoczyna się o godzinie 10:00. Dzieci pójdą na mszę w strojach. O 11:00, po mszy odbędzie się procesja z kościoła do sceny. Przedstawienie rozpocznie się o 12:00 i trwać będzie do 12:45. 

Bilety na jedzenie dla dzieci, które brały udział w przedstawieniu będą rozdane po przedstawieniu każdego dnia. Występujące dzieci wchodzą na festiwal dożynkowy za darmo, ale dorośli muszą zapłacić za wejście. 

– 4 listopada 2017 – wycieczka szkolna na projekcję filmu „Za niebieskimi drzwiami”. Projekcja rozpoczyna się o godzinie 10:30 w AMC Studio 30, 2949 Dunvale Road, Houston, TX, 77063. Uczniowie, którzy nie biorą udziału w wycieczce mają regularne zajęcia w szkole.

Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia

Marzena Griffith

 

14.10.2017

Drodzy rodzice!

Tematem zajęć była legenda „O Królewnie Juracie”.

Zaraz po apelu mieliśmy próbę tańców na występ dożynkowy.

Na początku zajęć troje uczniów zaprezentowało przeczytane lektury odpowiadając również na pytania publiczności.

Temat lekcji wprowadziłam pokazem slajdów z Juraty. Po wyjaśnieniu wyrazów ze słowniczka ze str. 28 w czytance, przeczytaliśmy legendę „O Królewnie Juracie” ze str. 29. Następnie odpowiadaliśmy na pytania do czytanki na str.28 i zrobiliśmy ćwiczenie 2 ze str. 29

Potem robiliśmy ćwiczenia gramatyczne ze str.21 – 23.

Praca domowa na 21 października:

Zrobić ćwiczenia 3 – 6 z książki ćwiczeń ze str. 24 – 26

– Nauczyć się czytać czytankę „O Królewnie Juracie” ze str. 27 w czytance i przygotować wypowiedź ustną według wskazówek z zadania 1 na str. 30 w czytance. Przyniesienie wyrobów z bursztynu na lekcję mile widziane.

Ważne daty:

28 – 29 października dożynki – występ dzieci w oba dni.

W związku z przypadającymi na 28-29 października DOŻYNKAMI. w sobotę 21-go października (po zakończeniu zajęć szkolnych) będzie można wypożyczyć strój ludowy (klasa przedszkolaków). 

Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia

Marzena Griffith

 

7.10.2017

Drodzy rodzice!

Tematem dzisiejszych zajęć były lektury prezentowane przez uczniów: opowiadanie „Bocian” z serii Misia Uszatka i baśń Hansa Christian Andersena “Słowik cesarza”.

Na początku zajęć dwoje uczniów zaprezentowało przeczytane lektury odpowiadając również na pytania publiczności.

Potem robiliśmy ćwiczenia gramatyczne ze str.10 – 19 w książce ćwiczeń.

Zajęcia skończyliśmy o 12: 45. Przez ostatnie 15 minut dzieci miały próbę pieśni na niedzielną mszę 15 października.

Praca domowa na 14 października:

Uzupełnić wszystkie ćwiczenia z książki ćwiczeń ze str. 10 – 19

– Ci którzy jeszcze tego nie zrobili. Przeczytać i opracować pisemnie i ustnie jedną wybraną przez siebie lekturę. Lista lektur oraz szczegóły dotyczące wymagań i kryteriów oceniania na kartkach ksero i w załączniku. Lista lektur do wyboru w klasie czwartej

Ważne daty:

15 października – pasowanie na ucznia I klasy w trakcie mszy św. o godzinie 11

28 – 29 października dożynki – występ dzieci w oba dni.

W związku z przypadającymi na 28-29 października DOŻYNKAMI, w sobotę 14-go oraz 21-go października (po zakończeniu zajęć szkolnych) będzie można wypożyczyć strój ludowy (klasa przedszkolaków). 

Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia

Marzena Griffth

30.09.2017

Drodzy rodzice!

Tematem dzisiejszych zajęć było opowiadanie Janusza Korczaka „Król Maciuś I”.

Zaraz po apelu mieliśmy próbę tańców na występ dożynkowy.

Na początku zajęć napisaliśmy dyktando i sprawdziliśmy pracę domową.

Temat lekcji wprowadziłam tekstem ze str. 25 w czytance, opisującym życie Janusza Korczaka. Po przeczytaniu życiorysu odpowiadaliśmy na pytania sprawdzające rozumienie tekstu (kartki ksero).  

Po wyjaśnieniu wyrazów ze słowniczka ze str. 22 w czytance, przeczytaliśmy opowiadanie „Król Maciuś I” ze str. 21. Następnie odpowiadaliśmy na pytania do czytanki na str.22

Kolejną część zajęć poświęciliśmy rozwijaniu słownictwa dotyczącego wyrażaniu uczuć. Uczniowie pokazywali uczucia mimiką twarzy i gestami. Reszta zgadywała o jakie słowo chodzi (zad. 2 str. 22). Zrobiliśmy również zadanie 3 na str. 23 w czytance.

Pod koniec zająć podsumowaliśmy wiadomości z dzisiejszych i poprzednich zajęć w formie quizu.

Praca domowa na 7 października:

Nauczyć się czytać czytankę „Król Maciuś I” ze str. 21 w czytance.

– Zrobić zadanie 1 ze str. 24 w czytance

– Przeczytać i opracować pisemnie i ustnie jedną wybraną przez siebie lekturę. Lista lektur oraz szczegóły dotyczące wymagań i kryteriów oceniania na kartkach ksero i w załączniku. Lista lektur do wyboru w klasie czwartej

Ważne daty:

7 października OGNISKO SZKOLNE (zajęcia 10-13) następnie od godziny 14:30 ognisko!

15 października – pasowanie na ucznia I klasy w trakcie mszy św. o godzinie 11

28 – 29 października dożynki – występ dzieci w oba dni

Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia

Marzena Griffth

 

23.09.2017

Drodzy rodzice!

Tematem dzisiejszych zajęć było opowiadanie „Pamiątka czwarta, czyli rybia łuska” z serii opowiadań Grzegorza Kasdepke „Pamiątki detektywa Pozytywki”.

Zaraz po apelu mieliśmy próbę tańców na występ dożynkowy.

Na początku zajęć sprawdziliśmy pracę domową. Czytaliśmy zadaną czytankę na ocenę. Sprawdziliśmy ćwiczenia z czytanki i książki ćwiczeń.

Następnie zapoznałam uczniów z listą lektur w klasie czwartej oraz wymaganiami dotyczącymi opracowania wybranych dwóch lektur w ciągu roku szkolnego. Przeczytałam opowiadanie „Pamiątka czwarta, czyli rybia łuska” i wspólnie opracowaliśmy je według kryteriów opracowania wybranych lektur.

Kolejną część zajęć poświęciliśmy przygotowaniu do dyktanda (Zad 2 str.18). Najpierw uczniowie wypisali z dyktanda wszystkie wyrazy ze spółgłoskami miękkimi do zeszytu. Potem mieli 20 sekund, żeby zapoznać się z pisownią całego zdania. Następnie dyktowałam im to zdanie. Uczniowie sprawdzali czy popełnili błędy. Zadaniem uczniów było przepisanie każdego błędnie napisanego wyrazu 5 razy.

Pod koniec zająć poprawialiśmy błędnie napisany list (kartki ksero). Chodziło o pisownię wyrazów wielką literą i znaki interpunkcyjne.

Praca domowa na 30 września:

– Przygotować się do dyktanda, zad. 2 str. 18.

– Dokończyć poprawianie listu. (zadanie na kartce ksero)

– Przepisać wszystkie błędnie napisane wyrazy z wypracowania o wakacjach i z dyktanda po 5 razy.

Praca domowa na 7 października:

– Przeczytać i opracować pisemnie i ustnie jedną wybraną przez siebie lekturę. Lista lektur oraz szczegóły dotyczące wymagań i kryteriów oceniania na kartkach ksero i w załączniku:Lista lektur do wyboru w klasie czwartej

Ważne daty:

7 października OGNISKO SZKOLNE (zajęcia 10-13) następnie od godziny 14:30 ognisko!

15 października – pasowanie na ucznia I klasy w trakcie mszy św. o godzinie 11

28 – 29 października dożynki – występ dzieci w oba dni

Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia

Marzena Griffth

 

16.09.2017

Drodzy rodzice!

Tematem dzisiejszych zajęć był wybuch drugiej wojny światowej.

Zaraz po apelu mieliśmy próbę tańców na występ dożynkowy.

Na początku zajęć sprawdziliśmy pracę domową. Czytaliśmy wypracowania o wakacjach i zadaną czytankę na ocenę.  Uczniowie prezentowali również swoje pamiątki z wakacji. Wypracowanie o wakacjach zebrałam do sprawdzenia i oceny. 

Z gramatyki powtórzyliśmy polski alfabet, samogłoski, spółgłoski, spółgłoski miękkie. Omówiliśmy zasady pisowni spółgłosek miękkich i zrobiliśmy ćwiczenia 2, 4, 5, 7, 8 ze stron 5 -9 w ćwiczeniach.

Temat lekcji wprowadziłam prezentacją slajdów ilustrujących historię Westerplatte jako symbolu rozpoczęcia II wojny światowej.

Po wyjaśnieniu wyrazów ze słowniczka ze str. 16 w czytance, przeczytaliśmy czytankę „Wrzesień 1939 roku” ze str. 15 w czytance. Następnie odpowiadaliśmy na pytania do czytanki na str. 16 i 17. Przeczytaliśmy również informacje na temat II wojny światowej ze strony 19 w czytance.

Praca domowa na sobotę 23 września:

– Nauczyć się czytać czytankę „Wrzesień 1939 roku” ze str. 15 w czytance.

– Zrobić zadania 2 ze str. 17 i 1 ze str. 18 w czytance

– Zrobić ćwiczenia 3 str. 5, 6 str. 7, 9 str. 9 w ćwiczeniach

Ważne daty:

7 października OGNISKO SZKOLNE (zajęcia w godzinach 10-13) następnie od godziny 14:30 ognisko!

15 października – pasowanie na ucznia I klasy w trakcie mszy św. o godzinie 11

28 – 29 października dożynki – występ dzieci w oba dni

Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia

Marzena Griffth

 

 

Drodzy rodzice!

9 września 2017

Tematem zajęć były wspomnienia z wakacji.

Na początku zajęć dzieci zapoznawały się ze swoimi nowymi podręcznikami próbując sobie odpowiedzieć na pytanie: Czego będziemy uczyć się w czwartej klasie?

Następnie uczniowie opowiadali o swoich wakacjach korzystając z niedokończonych zdań ze strony 12 w czytance.

Kolejną część zajęć poświęciliśmy rozwijaniu słownictwa dotyczącego wakacji. Omówiliśmy słownictwo dotyczące podróży i turystyki na otrzymanych kartkach ksero. Uzupełnialiśmy tekst „Wspomnienia z wakacji” na kartkach ksero.

Po omówieniu ilustracji i wyjaśnieniu wyrazów ze słowniczka ze str. 10 w czytance, przeczytaliśmy czytankę „Po wakacjach” ze str. 9 w czytance. Następnie odpowiadaliśmy na pytania do czytanki na str. 10.

Praca domowa na sobotę 16 września:

– Nauczyć się czytać czytankę „Po wakacjach” ze strony 9 w czytance.

– Napisać wypracowanie na temat swoich wakacji posługując się niedokończonymi zdaniami z zadania 1 str. 12 w czytance i słownictwem z ksera “Podróże i turystyka”. Napisz minimum 6 zdań. Zdjęcia, rysunki i pamiątki z wakacji mile widziane. Proszę dostarczyć wypracowanie na kartkach ze swoim imieniem i nazwiskiem.

Ważne daty:

16 września 2017 – regularne zajęcia,

28 – 29 października dożynki – występ dzieci w oba dni

Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia

Marzena Griffith