Klasa 4

20.01.2018

Drodzy Rodzice!

Tematem zajęć były jasełka i Dzień Babci i Dziadka.

Na początku zajęć sprawdziliśmy pracę domową i czytaliśmy zadaną czytankę na ocenę.

Po wyjaśnieniu wyrazów ze słowniczka na str. 94 w czytance, przeczytaliśmy opowiadanie „Niezwyczajne jasełka” ze str. 93 i zrobiliśmy zadania do tekstu ze str. 94 i 95.

Następnie przypomnieliśmy zasady pisowni rz i ż wymiennego. Zrobiliśmy ćwiczenia 1 ze strony 118 i 4 ze str. 164 w ćwiczeniach oraz ćwiczenia z kartek ksero z serii Dzień Babci i Dziadka: łamigłówka i rz i ż wymienne i niewymienne.

Po wyjaśnieniu wyrazów ze słowniczka na str. 78 w czytance, przeczytaliśmy opowiadanie „Chcę robić to, co chcę” ze str. 77 i zrobiliśmy zadanie do tekstu ze str.  78 i 79. Czytaliśmy również Kącik savoir -vivre czwartoklasisty i rozmawialiśmy na temat: Dlaczego warto uczyć się języków obcych?

Praca domowa na 27 stycznia 2018:

– Zrobić ćwiczenia 1, 2 „zadanie domowe” na str. 81 w czytance.

– Przygotować się do wypowiedzi ustnej odpowiadając na pytania z zadania 1 na str. 96 w czytance.

– Przygotować się do dyktanda: Zadanie 3 str. 96 w czytance.

– Nauczyć się czytać jedną czytankę: „Niezwyczajne jasełka” ze str. 93 lub „Chcę robić to, co chcę” ze str. 77w czytance.

– Z ćwiczeń zrobić następujące ćwiczenia ortograficzne: ćw. 4 str. 121, 6 str. 122, 6 str. 165

– Przepisać pięć razy każde błędnie napisane zdanie/wyraz z testu i dyktanda.

 

Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia

Marzena Griffith

 

13.01.2018

Drodzy Rodzice!

Tematem zajęć były noworoczne postanowienia.

Na początku zajęć mieliśmy próbę na jasełka.

Potem sprawdziliśmy pracę domową i czytaliśmy zadaną czytankę na ocenę. Napisaliśmy również dyktando.

Po wyjaśnieniu wyrazów ze słowniczka na str. 104 w czytance, przeczytaliśmy opowiadanie „Noworoczne postanowienia” ze str. 103 i zrobiliśmy zadanie do tekstu ze str. 104.

Następnie ze str. 105 w czytance dowiedzieliśmy się skąd pochodzą nazwy miesięcy i dni tygodnia. Sprawdziliśmy tę wiedzę w formie zabawy kółko krzyżyk.

Na stronie 106 w czytance przeczytaliśmy tekst wyjaśniający tradycję kolędowania a z tekstu na stronie 97 dowiedzieliśmy się skąd wzięła się tradycja jasełek. Potem odpowiadaliśmy na pytania do przeczytanych tekstów.

 

Praca domowa na 20 stycznia 2018:

– Zrobić ćwiczenie „zadanie domowe” na str. 106 w czytance.

– Nauczyć się czytać czytankę „Noworoczne postanowienia” ze str. 103 w czytance.

– Wypisać swoje postanowienie/postanowienia noworoczne na kartkach ksero otrzymanych ode mnie.

 

Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia

Marzena Griffith

6.01.2018

Drodzy Rodzice!

Tematem zajęć była baśń Hansa Christiana Andersena „Dziewczynka z zapałkami”.

Na początku zajęć sprawdziliśmy pracę domową i czytaliśmy zadaną czytankę na ocenę. Potem rozmawialiśmy o tym jak spędziliśmy święta Bożego Narodzenia i sylwestra.

Po wyjaśnieniu wyrazów ze słowniczka na str. 100 w czytance, przeczytaliśmy opracowanie baśni „Dziewczynka z zapałkami” ze str. 99 i odpowiadaliśmy na pytania do tekstu ze str. 100 i 101.

Następnie z rozsypanki wyrazowej układaliśmy zdania i rozwiązaliśmy krzyżówkę do omawianej baśni.

Od godziny 13:00 mieliśmy próbę na jasełka .

Praca domowa na 13 stycznia 2018:

– Zrobić ćwiczenie „zadanie domowe” na str. 102 w czytance.

– Przygotować się do dyktanda: zad. 3, str. 102 w czytance.

– Zrobić ćwiczenie z kartek ksero, które uczniowie otrzymali ode mnie.

– Nauczyć się czytać czytankę „Dziewczynka z zapałkami” ze str. 99 w czytance.

– Nauczyć się na pamięć swoich ról i kolęd (po dwie zwrotki), które będziemy śpiewać podczas jasełek. Lista kolęd w załączniku: Spis kolęd

Scenariusz jasełek z podziałem na role w załączniku:Koncert kolęd w Polskiej Szkole im (3)

Ważne daty:

13 stycznia 2018: wypożyczanie strojów na Jasełka

14 stycznia 2018: jasełka

Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia

Marzena Griffith

16.12.2017

Drodzy Rodzice!

Tematem zajęć była wigilia i święta Bożego Narodzenia.

Zaraz po apelu mieliśmy próbę na jasełka.

Na początku zajęć uczniowie napisali test z rzeczownika. Potem zrobiliśmy krzyżówkę świąteczną.

Następnie przeczytaliśmy opowiadanie „Niezwykła wigilia” wraz z tekstami o Kazimierzu Pułaskim i Tadeuszu Kościuszce ze str. 89 w czytance i odpowiadaliśmy na pytania do tekstu.

Od godziny 12:00 mieliśmy wigilię szkolną.

Praca domowa na 6 stycznia 2018:

– Zrobić ćwiczenie 2 na str. 91 w czytance

– Nauczyć się czytać czytanki „Niezwykła wigilia” ze str. 89 w czytance.

– Nauczyć się na pamięć swoich ról i kolęd (po dwie zwrotki), które będziemy śpiewać podczas jasełek. Lista kolęd w załączniku:Spis kolęd

Scenariusz jasełek w załączniku: Koncert kolęd w Polskiej Szkole im (3)

Ważne daty:

6 stycznia 2018: pani Dagmara będzie wypożyczać stroje na Jasełka

14 stycznia 2018: jasełka

Życzę Państwu zdrowych i wesołych Świąt Bożego Narodzenia i wszystkiego dobrego w Nowym Roku

Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia

Marzena Griffith

 

9.12.2017

Drodzy rodzice!

Tematem zajęć było powtórzenie wiadomości z rzeczownika w ramach przygotowania do testu.

Na początku zajęć uczniowie napisali dyktando. Potem czytaliśmy zadane czytanki na ocenę i sprawdziliśmy ćwiczenia gramatyczne z pracy domowej.

Po lanczu mieliśmy zajęcia z klasą trzecią. Robiliśmy ćwiczenia przygotowujące do testu z rzeczownika (ksero: test próbny). Przy poszczególnych ćwiczeniach podałam ćwiczenia z książki ćwiczeń, z których brałam słownictwo do testu.

Od godziny 13:00 mieliśmy próbę jasełek.

Praca domowa na 15 grudnia (ZAJĘCIA OD 10.00 – 12.OO, POTEM WIGILIA SZKOLNA):

– Przygotować się do testu gramatycznego z rzeczownika na podstawie ćwiczeń z testu próbnego i ćwiczeń z ksera, które uczniowie dostali na lekcji. Praca domowa i test próbny w załączniku: Rzeczownik – przygotowanie do spr.

– Proszę uzupełnić ćwiczenia gramatyczne od str. 16 do 37 w ćwiczeniach.

– Nauczyć się na pamięć swoich ról i kolęd (po dwie zwrotki), które będziemy śpiewać podczas jasełek. Lista kolęd w załączniku:Spis kolęd

Scenariusz jasełek w załączniku: Koncert kolęd w Polskiej Szkole im (3)

Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia

Marzena Griffith

Drodzy Rodzice i Uczniowie!

Informacje z ostatniej soboty 2 grudnia.

Na ostatnich zajeciach z powodu nieobecnosci pani Marzenki pracowalimy wspolnie z klasa 5. Opracowalismy tematyke dotyczaca tradycji andrzejkowych i mikolajek w oparciu o dwie czytanki:,, Andrzejkowe wrozby" str 73 i ,, Nasz kochany swiety" str 83. Wykonalismy wszystki cwiczenia z podrecznika dotyczace czytanek ze str 74,75, 84, 85. Zapoznalismy si z krotkim zyciorysem Swietego Mikolaja ze str 86.

Praca domowa

– Naucz sie czytac do wyboru jedna czytanke z czytanek omawianych na lekcji: ,, A ndrzejkowe wrozby" lub ,, Nasz kochany swiety"

– przygotuj sie do dyktanda ze str 75

– wykonaj cwiczeniena str 86.

Pozdrawiam

Jolanta Lewandowski

 

 

 

18.11.2017

Drodzy rodzice!

Tematem zajęć było Święto Dziękczynienia i Dożynki.

Na początku zajęć uczniowie czytali przydzielone im role na jasełka i ćwiczyliśmy śpiewanie kolęd. Potem czytaliśmy zadaną czytankę na ocenę, sprawdziliśmy ćwiczenia z pracy domowej i uczniowie napisali dyktando.

Temat lekcji wprowadziliśmy czytając w grupach teksty na temat Święta Dziękczynienia i Dożynek i odpowiadając na pytania dotyczące tych tekstów.

Po opisaniu ilustracji do opowiadania „Zazdrosna Klara” na stronie 66 i wyjaśnieniu wyrazów ze słowniczka ze str. 68 w czytance, przeczytaliśmy opowiadanie „Zazdrosna Klara” ze str. 67. Następnie odpowiadaliśmy na pytania do czytanki na str. 68 i zrobiliśmy zadanie 2 ze str. 68. Przeczytaliśmy również kącik savoir-vivre na str. 69.

Po przerwie wprowadziliśmy odmianę rzeczownika przez przypadki i zrobiliśmy ćwiczenia 1, 3 ze stron 32, 33 w książce ćwiczeń.

Od godziny 13:30 mieliśmy próbę śpiewania kolęd w ramach przygotowania do jasełek.

W sobotę, 2 grudnia, będzie mnie zastępować pani Jola Cichoń. Zajęcia będą razem z klasą piątą. Poniższą pracę domową sprawdzę 9 grudnia.

 Praca domowa na 9 grudnia:

– Nauczyć się czytać czytankę „Zazdrosna Klara” ze str. 67

– Przygotować się do dyktanda, zad. 2 str. 70 w czytance.

– Zrobić zadanie 3 na str. 69 i zadanie 1 na stronie 70 w czytance.

– Zrobić ćwiczenia 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ze str.32 -36

– Nauczyć się kolęd (po dwie zwrotki), które będziemy śpiewać podczas jasełek. Lista kolęd w załączniku. Spis kolęd

 

Ważne daty:

2 grudnia: osoby, które jeszcze nie oddały stroju ludowego, proszone są o ich oddanie po zajęciach w klasie przedszkolaków.

9 grudnia: osoby chętne do śpiewania w chórku podczas mszy świętej 10 grudnia proszone są o zostanie po zajęciach na próbę od 14.00 do 14.30 w kościele.

10 grudnia: msza święta dla dzieci o godzinie 11 a po mszy zapraszamy na spotkanie z Mikołajem i piknik przygotowany przez rodziców.

Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia

Marzena Griffith

12.11.2017

Drodzy rodzice!

Tematem zajęć była legenda „Czarcia łapa”.

Na początku zajęć uczniowie opowiadali mi o swoich wrażeniach z filmu „Za niebieskimi drzwiami”. Potem czytaliśmy zadaną czytankę na ocenę i sprawdziliśmy ćwiczenia gramatyczne z pracy domowej.

Temat lekcji wprowadziliśmy krótkim filmikiem o Lublinie i jego zabytkach oraz tekstem o Lublinie ze str. 43 w czytance. Odpowiadaliśmy również na pytania dotyczące obejrzanego filmiku i przeczytanego tekstu w formie quizu.

Po opisaniu ilustracji do legendy na stronie 38 i wyjaśnieniu wyrazów ze słowniczka ze str. 40 w czytance, przeczytaliśmy legendę „Czarcia łapa” ze str. 40. Następnie odpowiadaliśmy na pytania do czytanki na str. 40 i zrobiliśmy zadania 2 i 3 ze str. 41.

Od godziny 13:00 mieliśmy próbę śpiewania kolęd w ramach przygotowania do jasełek.

 Praca domowa na 18 listopada:

– Nauczyć się czytać czytankę „Czarcia łapa” ze str. 39

– Przygotować się do dyktanda, zad. 3 (2) str. 42 w czytance.

– Zrobić zadanie 1 na stronie 42 w czytance.

– Nauczyć się kolęd, które będziemy śpiewać podczas jasełek. Lista kolęd w załączniku.Spis kolęd

 

Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia

Marzena Griffith

21.10.2017

Drodzy rodzice!

Tematem dzisiejszych zajęć była legenda „O poznańskich Koziołkach”.

Zaraz po apelu mieliśmy próbę tańców na występ dożynkowy.

Na początku zajęć sprawdziliśmy pracę domową. Czytaliśmy zadaną czytankę na ocenę. Sprawdziliśmy ćwiczenia z czytanki i książki ćwiczeń.

Temat lekcji wprowadziłam pokazem slajdów i krótkim filmikiem o Poznaniu. Przeczytaliśmy tekst o Poznaniu z strony 37 z czytanki i odpowiadaliśmy na pytania dotyczące tekstu o Poznaniu i wiadomości z poprzedniej lekcji w formie zabawy kółko i krzyżyk.

Po wyjaśnieniu wyrazów ze słowniczka ze str. 34 w czytance, przeczytaliśmy legendę „O poznańskich Koziołkach” ze str. 33. Następnie odpowiadaliśmy na pytania do czytanki na str.34 i zrobiliśmy ćwiczenie 2, 3, 4 ze str. 34, 35.

Potem robiliśmy ćwiczenia gramatyczne w ćwiczeniach ze str. 28.

Praca domowa na 11 listopada:

Zrobić ćwiczenia 3 – 6 z książki ćwiczeń ze str. 29, 30

– Nauczyć się czytać czytankę „O poznańskich Koziołkach” ze str. 33

– Przygotować się do dyktanda, zad. 3 (2) str. 36 w czytance.

– Zrobić zadanie 1 na stronie 36 w czytance.

Ważne daty:

– W sobotę 28-go października: występ dzieci planowany jest od godziny 12:15 do godziny 13:00. Dzieci spotykają się o godzinie 11:45 w salach szkolnych, gdzie przebiorą się w stroje. 

– W niedzielę 29-tego października: występ dzieci odbędzie się po mszy, która rozpoczyna się o godzinie 10:00. Dzieci pójdą na mszę w strojach. O 11:00, po mszy odbędzie się procesja z kościoła do sceny. Przedstawienie rozpocznie się o 12:00 i trwać będzie do 12:45. 

Bilety na jedzenie dla dzieci, które brały udział w przedstawieniu będą rozdane po przedstawieniu każdego dnia. Występujące dzieci wchodzą na festiwal dożynkowy za darmo, ale dorośli muszą zapłacić za wejście. 

– 4 listopada 2017 – wycieczka szkolna na projekcję filmu „Za niebieskimi drzwiami”. Projekcja rozpoczyna się o godzinie 10:30 w AMC Studio 30, 2949 Dunvale Road, Houston, TX, 77063. Uczniowie, którzy nie biorą udziału w wycieczce mają regularne zajęcia w szkole.

Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia

Marzena Griffith

 

14.10.2017

Drodzy rodzice!

Tematem zajęć była legenda „O Królewnie Juracie”.

Zaraz po apelu mieliśmy próbę tańców na występ dożynkowy.

Na początku zajęć troje uczniów zaprezentowało przeczytane lektury odpowiadając również na pytania publiczności.

Temat lekcji wprowadziłam pokazem slajdów z Juraty. Po wyjaśnieniu wyrazów ze słowniczka ze str. 28 w czytance, przeczytaliśmy legendę „O Królewnie Juracie” ze str. 29. Następnie odpowiadaliśmy na pytania do czytanki na str.28 i zrobiliśmy ćwiczenie 2 ze str. 29

Potem robiliśmy ćwiczenia gramatyczne ze str.21 – 23.

Praca domowa na 21 października:

Zrobić ćwiczenia 3 – 6 z książki ćwiczeń ze str. 24 – 26

– Nauczyć się czytać czytankę „O Królewnie Juracie” ze str. 27 w czytance i przygotować wypowiedź ustną według wskazówek z zadania 1 na str. 30 w czytance. Przyniesienie wyrobów z bursztynu na lekcję mile widziane.

Ważne daty:

28 – 29 października dożynki – występ dzieci w oba dni.

W związku z przypadającymi na 28-29 października DOŻYNKAMI. w sobotę 21-go października (po zakończeniu zajęć szkolnych) będzie można wypożyczyć strój ludowy (klasa przedszkolaków). 

Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia

Marzena Griffith

 

7.10.2017

Drodzy rodzice!

Tematem dzisiejszych zajęć były lektury prezentowane przez uczniów: opowiadanie „Bocian” z serii Misia Uszatka i baśń Hansa Christian Andersena “Słowik cesarza”.

Na początku zajęć dwoje uczniów zaprezentowało przeczytane lektury odpowiadając również na pytania publiczności.

Potem robiliśmy ćwiczenia gramatyczne ze str.10 – 19 w książce ćwiczeń.

Zajęcia skończyliśmy o 12: 45. Przez ostatnie 15 minut dzieci miały próbę pieśni na niedzielną mszę 15 października.

Praca domowa na 14 października:

Uzupełnić wszystkie ćwiczenia z książki ćwiczeń ze str. 10 – 19

– Ci którzy jeszcze tego nie zrobili. Przeczytać i opracować pisemnie i ustnie jedną wybraną przez siebie lekturę. Lista lektur oraz szczegóły dotyczące wymagań i kryteriów oceniania na kartkach ksero i w załączniku. Lista lektur do wyboru w klasie czwartej

Ważne daty:

15 października – pasowanie na ucznia I klasy w trakcie mszy św. o godzinie 11

28 – 29 października dożynki – występ dzieci w oba dni.

W związku z przypadającymi na 28-29 października DOŻYNKAMI, w sobotę 14-go oraz 21-go października (po zakończeniu zajęć szkolnych) będzie można wypożyczyć strój ludowy (klasa przedszkolaków). 

Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia

Marzena Griffth

30.09.2017

Drodzy rodzice!

Tematem dzisiejszych zajęć było opowiadanie Janusza Korczaka „Król Maciuś I”.

Zaraz po apelu mieliśmy próbę tańców na występ dożynkowy.

Na początku zajęć napisaliśmy dyktando i sprawdziliśmy pracę domową.

Temat lekcji wprowadziłam tekstem ze str. 25 w czytance, opisującym życie Janusza Korczaka. Po przeczytaniu życiorysu odpowiadaliśmy na pytania sprawdzające rozumienie tekstu (kartki ksero).  

Po wyjaśnieniu wyrazów ze słowniczka ze str. 22 w czytance, przeczytaliśmy opowiadanie „Król Maciuś I” ze str. 21. Następnie odpowiadaliśmy na pytania do czytanki na str.22

Kolejną część zajęć poświęciliśmy rozwijaniu słownictwa dotyczącego wyrażaniu uczuć. Uczniowie pokazywali uczucia mimiką twarzy i gestami. Reszta zgadywała o jakie słowo chodzi (zad. 2 str. 22). Zrobiliśmy również zadanie 3 na str. 23 w czytance.

Pod koniec zająć podsumowaliśmy wiadomości z dzisiejszych i poprzednich zajęć w formie quizu.

Praca domowa na 7 października:

Nauczyć się czytać czytankę „Król Maciuś I” ze str. 21 w czytance.

– Zrobić zadanie 1 ze str. 24 w czytance

– Przeczytać i opracować pisemnie i ustnie jedną wybraną przez siebie lekturę. Lista lektur oraz szczegóły dotyczące wymagań i kryteriów oceniania na kartkach ksero i w załączniku. Lista lektur do wyboru w klasie czwartej

Ważne daty:

7 października OGNISKO SZKOLNE (zajęcia 10-13) następnie od godziny 14:30 ognisko!

15 października – pasowanie na ucznia I klasy w trakcie mszy św. o godzinie 11

28 – 29 października dożynki – występ dzieci w oba dni

Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia

Marzena Griffth

 

23.09.2017

Drodzy rodzice!

Tematem dzisiejszych zajęć było opowiadanie „Pamiątka czwarta, czyli rybia łuska” z serii opowiadań Grzegorza Kasdepke „Pamiątki detektywa Pozytywki”.

Zaraz po apelu mieliśmy próbę tańców na występ dożynkowy.

Na początku zajęć sprawdziliśmy pracę domową. Czytaliśmy zadaną czytankę na ocenę. Sprawdziliśmy ćwiczenia z czytanki i książki ćwiczeń.

Następnie zapoznałam uczniów z listą lektur w klasie czwartej oraz wymaganiami dotyczącymi opracowania wybranych dwóch lektur w ciągu roku szkolnego. Przeczytałam opowiadanie „Pamiątka czwarta, czyli rybia łuska” i wspólnie opracowaliśmy je według kryteriów opracowania wybranych lektur.

Kolejną część zajęć poświęciliśmy przygotowaniu do dyktanda (Zad 2 str.18). Najpierw uczniowie wypisali z dyktanda wszystkie wyrazy ze spółgłoskami miękkimi do zeszytu. Potem mieli 20 sekund, żeby zapoznać się z pisownią całego zdania. Następnie dyktowałam im to zdanie. Uczniowie sprawdzali czy popełnili błędy. Zadaniem uczniów było przepisanie każdego błędnie napisanego wyrazu 5 razy.

Pod koniec zająć poprawialiśmy błędnie napisany list (kartki ksero). Chodziło o pisownię wyrazów wielką literą i znaki interpunkcyjne.

Praca domowa na 30 września:

– Przygotować się do dyktanda, zad. 2 str. 18.

– Dokończyć poprawianie listu. (zadanie na kartce ksero)

– Przepisać wszystkie błędnie napisane wyrazy z wypracowania o wakacjach i z dyktanda po 5 razy.

Praca domowa na 7 października:

– Przeczytać i opracować pisemnie i ustnie jedną wybraną przez siebie lekturę. Lista lektur oraz szczegóły dotyczące wymagań i kryteriów oceniania na kartkach ksero i w załączniku:Lista lektur do wyboru w klasie czwartej

Ważne daty:

7 października OGNISKO SZKOLNE (zajęcia 10-13) następnie od godziny 14:30 ognisko!

15 października – pasowanie na ucznia I klasy w trakcie mszy św. o godzinie 11

28 – 29 października dożynki – występ dzieci w oba dni

Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia

Marzena Griffth

 

16.09.2017

Drodzy rodzice!

Tematem dzisiejszych zajęć był wybuch drugiej wojny światowej.

Zaraz po apelu mieliśmy próbę tańców na występ dożynkowy.

Na początku zajęć sprawdziliśmy pracę domową. Czytaliśmy wypracowania o wakacjach i zadaną czytankę na ocenę.  Uczniowie prezentowali również swoje pamiątki z wakacji. Wypracowanie o wakacjach zebrałam do sprawdzenia i oceny. 

Z gramatyki powtórzyliśmy polski alfabet, samogłoski, spółgłoski, spółgłoski miękkie. Omówiliśmy zasady pisowni spółgłosek miękkich i zrobiliśmy ćwiczenia 2, 4, 5, 7, 8 ze stron 5 -9 w ćwiczeniach.

Temat lekcji wprowadziłam prezentacją slajdów ilustrujących historię Westerplatte jako symbolu rozpoczęcia II wojny światowej.

Po wyjaśnieniu wyrazów ze słowniczka ze str. 16 w czytance, przeczytaliśmy czytankę „Wrzesień 1939 roku” ze str. 15 w czytance. Następnie odpowiadaliśmy na pytania do czytanki na str. 16 i 17. Przeczytaliśmy również informacje na temat II wojny światowej ze strony 19 w czytance.

Praca domowa na sobotę 23 września:

– Nauczyć się czytać czytankę „Wrzesień 1939 roku” ze str. 15 w czytance.

– Zrobić zadania 2 ze str. 17 i 1 ze str. 18 w czytance

– Zrobić ćwiczenia 3 str. 5, 6 str. 7, 9 str. 9 w ćwiczeniach

Ważne daty:

7 października OGNISKO SZKOLNE (zajęcia w godzinach 10-13) następnie od godziny 14:30 ognisko!

15 października – pasowanie na ucznia I klasy w trakcie mszy św. o godzinie 11

28 – 29 października dożynki – występ dzieci w oba dni

Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia

Marzena Griffth

 

 

Drodzy rodzice!

9 września 2017

Tematem zajęć były wspomnienia z wakacji.

Na początku zajęć dzieci zapoznawały się ze swoimi nowymi podręcznikami próbując sobie odpowiedzieć na pytanie: Czego będziemy uczyć się w czwartej klasie?

Następnie uczniowie opowiadali o swoich wakacjach korzystając z niedokończonych zdań ze strony 12 w czytance.

Kolejną część zajęć poświęciliśmy rozwijaniu słownictwa dotyczącego wakacji. Omówiliśmy słownictwo dotyczące podróży i turystyki na otrzymanych kartkach ksero. Uzupełnialiśmy tekst „Wspomnienia z wakacji” na kartkach ksero.

Po omówieniu ilustracji i wyjaśnieniu wyrazów ze słowniczka ze str. 10 w czytance, przeczytaliśmy czytankę „Po wakacjach” ze str. 9 w czytance. Następnie odpowiadaliśmy na pytania do czytanki na str. 10.

Praca domowa na sobotę 16 września:

– Nauczyć się czytać czytankę „Po wakacjach” ze strony 9 w czytance.

– Napisać wypracowanie na temat swoich wakacji posługując się niedokończonymi zdaniami z zadania 1 str. 12 w czytance i słownictwem z ksera “Podróże i turystyka”. Napisz minimum 6 zdań. Zdjęcia, rysunki i pamiątki z wakacji mile widziane. Proszę dostarczyć wypracowanie na kartkach ze swoim imieniem i nazwiskiem.

Ważne daty:

16 września 2017 – regularne zajęcia,

28 – 29 października dożynki – występ dzieci w oba dni

Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia

Marzena Griffith