Klasa 4

16.09.2017

Drodzy rodzice!

Tematem dzisiejszych zajęć był wybuch drugiej wojny światowej.

Zaraz po apelu mieliśmy próbę tańców na występ dożynkowy.

Na początku zajęć sprawdziliśmy pracę domową. Czytaliśmy wypracowania o wakacjach i zadaną czytankę na ocenę.  Uczniowie prezentowali również swoje pamiątki z wakacji. Wypracowanie o wakacjach zebrałam do sprawdzenia i oceny. 

Z gramatyki powtórzyliśmy polski alfabet, samogłoski, spółgłoski, spółgłoski miękkie. Omówiliśmy zasady pisowni spółgłosek miękkich i zrobiliśmy ćwiczenia 2, 4, 5, 7, 8 ze stron 5 -9 w ćwiczeniach.

Temat lekcji wprowadziłam prezentacją slajdów ilustrujących historię Westerplatte jako symbolu rozpoczęcia II wojny światowej.

Po wyjaśnieniu wyrazów ze słowniczka ze str. 16 w czytance, przeczytaliśmy czytankę „Wrzesień 1939 roku” ze str. 15 w czytance. Następnie odpowiadaliśmy na pytania do czytanki na str. 16 i 17. Przeczytaliśmy również informacje na temat II wojny światowej ze strony 19 w czytance.

Praca domowa na sobotę 23 września:

– Nauczyć się czytać czytankę „Wrzesień 1939 roku” ze str. 15 w czytance.

– Zrobić zadania 2 ze str. 17 i 1 ze str. 18 w czytance

– Zrobić ćwiczenia 3 str. 5, 6 str. 7, 9 str. 9 w ćwiczeniach

Ważne daty:

7 października OGNISKO SZKOLNE (zajęcia w godzinach 10-13) następnie od godziny 14:30 ognisko!

15 października – pasowanie na ucznia I klasy w trakcie mszy św. o godzinie 11

28 – 29 października dożynki – występ dzieci w oba dni

Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia

Marzena Griffth

 

 

Drodzy rodzice!

9 września 2017

Tematem zajęć były wspomnienia z wakacji.

Na początku zajęć dzieci zapoznawały się ze swoimi nowymi podręcznikami próbując sobie odpowiedzieć na pytanie: Czego będziemy uczyć się w czwartej klasie?

Następnie uczniowie opowiadali o swoich wakacjach korzystając z niedokończonych zdań ze strony 12 w czytance.

Kolejną część zajęć poświęciliśmy rozwijaniu słownictwa dotyczącego wakacji. Omówiliśmy słownictwo dotyczące podróży i turystyki na otrzymanych kartkach ksero. Uzupełnialiśmy tekst „Wspomnienia z wakacji” na kartkach ksero.

Po omówieniu ilustracji i wyjaśnieniu wyrazów ze słowniczka ze str. 10 w czytance, przeczytaliśmy czytankę „Po wakacjach” ze str. 9 w czytance. Następnie odpowiadaliśmy na pytania do czytanki na str. 10.

Praca domowa na sobotę 16 września:

– Nauczyć się czytać czytankę „Po wakacjach” ze strony 9 w czytance.

– Napisać wypracowanie na temat swoich wakacji posługując się niedokończonymi zdaniami z zadania 1 str. 12 w czytance i słownictwem z ksera “Podróże i turystyka”. Napisz minimum 6 zdań. Zdjęcia, rysunki i pamiątki z wakacji mile widziane. Proszę dostarczyć wypracowanie na kartkach ze swoim imieniem i nazwiskiem.

Ważne daty:

16 września 2017 – regularne zajęcia,

28 – 29 października dożynki – występ dzieci w oba dni

Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia

Marzena Griffith