Klasa 1

11/11/2017

Drodzy Rodzice,

Zajęcia rozpoczęliśmy od sprawdzenia pracy domowej w ćwiczeniach oraz czytania zadanej czytanki na ocenę. Wszystkie dzieci pięknie nauczyły się czytać i nie postawiłam oceny niższej niż 6 z minusem. Oddałam też sprawdziany z zeszłego tygodnia – uważam, że sprawdzian wypadł bardzo dobrze.

Na naszych zajęciach pracowaliśmy z literami b oraz  n, a w ramach pracy nad rozwojem słownictwa rozmawialiśmy o różnorodności obuwia w zależności od przeznaczenia i okazji. Udało nam się wyróżnić 15 rodzajów obuwia.

Przerobiliśmy str. 18 i 19 w czerwonej książce, czytaliśmy czytankę pt. "Buty" oraz uzupełnialiśmy niebieskie ćwiczenia na str. 20 i 21 (na str. 21 wkleiłam dzieciom naklejki za pracę na lekcji oraz zachowanie)

Następnie wysłuchaliśmy baśni Ch. Perraulta pt. "Kot w butach" – niestety nie zdążyliśmy rozwiązać zadań dotyczących bajki na kartkach ksero z powodu próby na Jasełka.

 

PRACA DOMOWA

Nauczyć się czytać czytankę "Buty" str. 19

Uzupełnić strony. 18 i 19 w białej książce.

Proszę, aby dzieci odpowiedziały na pytania dotyczące rozumienia treści bajki (kartka ksero). Proszę rodziców o pomoc w przeczytaniu pytań i odpowiedzi dzieciom.

Link do bajki: https://www.youtube.com/watch?v=DiQ8oMGRNMI&t=280s

Praca dla chętnych  – uzupełnić pozostałe kartki ksero

 

Życzę miłego tygodnia,

Ola Szalewska

 

Dzieci, które nie pisały testu będą pisały test na następnych zajęciach (18 listopada) – na oststnich zajęciach niestety nie zdażyłam, za co bardzo przepraszam. Poniżej zakres testu:

umieć napisać za słuchu poznane litery: m, a, t, o, d, i, e, k, y, r, l oraz wiedzieć które z nich to spółgłoski, które samogłoski

umieć napisać następujące wyrazy: mama, tata, dom, oko, kto, tamte, kamyk, kot, lalka, rak