Biblioteka


biblioteka

W naszej szkole została uruchomiona biblioteka, z której mogą korzystać zarówno uczniowie naszej szkoły jak i ich bliscy.

Nasi uczniowie mają możliwość wypożyczania książek, bajek i filmów w języku polskim.

 

REGULAMIN WYPOŻYCZANIA KSIĄŻEK Z BIBLIOTEKI


Książki można wypożyczać po każdych zajęciach szkolnych. Należy się zgłosić do p.Aldony Kline (nauczycielka klasy 0), która prowadzi zeszyt wypożyczeń i zwrotów.

                                                                 ZAPRASZAMY!


W przypadku zagubienia lub zniszczenia książki pobrana będzie opłata, która pokryje jej koszt.